صفحه اصلي | اخبار | تماس با مسئولین | تماس با ما | ورود به سیستم

معرفی معاونین سما استان
 
رياست واحد سما واحد
جناب آقاي ياسر زارع معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما آباده
 جناب آقاي دکتر رحيمي
رئيس دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشي و فرهنگي سما ارسنجان
جناب آقاي علي سي سختي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما اقليد
جناب آقاي عبدالرحيم زارعيان معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما جهرم
جناب آقاي مجيد صابري معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما داراب
جناب آقاي محمد رضا قائدي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما شيراز
جناب آقاي غلام رضا حسن پور
معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما فسا
جناب آقاي اله کرم جلالي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما فيروزآباد
جناب آقاي دکتر مهرداد همراهي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما کازرون
سرکار خانم دکتر مرضيه موغلي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما لارستان
جناب آقاي مسلم زماني معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما لامرد
جناب آقاي دکتر حميد رضا فهام معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما مرودشت
جناب آقاي مصطفي خسروي معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما نورآباد
جناب آقاي خرم نيا مسئول راه اندازي سما در واحد صفا شهر