صفحه اصلي | اخبار | تماس با مسئولین | تماس با ما | ورود به سیستم

بخشنامه ها

آیین نامه ها          بخشنامه ها

 

آیین نامه ها

 عنوانتاريخ صدور 
ايين نامه نقل و انتقالات دانشجويي 14/10/90 دانلود
آيين نامه پژوهشي 14/10/90 دانلود

بخشنامه ها
 شماره بخشنامهعنوانصادره ازتاريخ صدور 
4-2/34423/25برگزاري المپيادهاي ورزشي دانش آموزي و دانشجوييمعاون آموزشی پژوهشی و فرهنگی سازمان سما 9/11/90 دانلود