صفحه اصلي | اخبار | تماس با مسئولین | تماس با ما | ورود به سیستم

تماس با ما
 

آدرس: شيراز- گلدشت معالي آباد- كوچه روبروي شهرداري منطقه 6- آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه سما- ساختمان اداري- طبقه سوم

تلفن: 36392107  داخلی 191

نمابر: 36392107  داخلی 106